ระบบ SRS [Survey Report System] Read More

ธุรกิจบริษัทตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์เป็นธุรกิจที่ท้าทาย มีปัญหาใหม่ๆให้บริหารจัดการเสมอ งานตรวจสอบอุบัติเหตุในปัจจุบันแข่งขันกันทุกด้าน ทั้งความเร็วในการเดินทาง ความชำนาญ และระดับสูงสุดในการให้บริการ ทำให้เทคโนโลยีใหม่ๆมีความจำเป็น เพื่อเสริมศักยภาพให้งานมีคุณภาพสูงสุด ในขณะที่งานธุรการของธุรกิจนี้ยังเป็นงานที่ต้องการความแม่นยำ ตรงเวลา ระบบ SRS จึงออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการธุรกิจบริษัทตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ในทุกๆด้าน ทั้งงานตรวจสอบอุบัติเหตุและงานธุรการ เพียงระบบเดียวรองรับการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายรับแจ้ง ฝ่ายตรวจสอบอุบัติเหตุ และฝ่ายธุรการ ไปจนถึงฝ่ายบัญชี ปัจจุบัน ระบบ SRS มีรองรับการทำงานทั้งใน PC และ mobile โดยให้บริการในรูปแบบ SAS [software as a service]

฿0.00

บริการตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ Read More

บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด ให้บริการตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ และงานที่เกี่บวข้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ฝั่ง อ.เมือง) โดยให้บริการทั่วทุกพื้นที่ในเขตนี้ มีจุดคอยเหตุเพื่อให้บริการ ดังนี้ - บางนา - ตราด กม. 7 ซอยสันตินคร - สนามบินสุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว ซอย 25/1 - ตลาดบางบ่อ อ.บางบ่อ - บางปู บริเวณถนน แพรกษา - บิ๊กซี ปู่เจ้า ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการให้บริการเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยพึงพอใจสูงสุด และยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทประกันภัยผู้ว่าจ้างเสมอ มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อควบคุมคุณภาพทุกด้าน และมีความคล่องตัวในการแก้ปัญหา รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทประกันภัยชั้นนำดังต่อไปนี้ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัท คิวบีอี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัท เจนเนอราลี่ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวแฮมเชอร์ประกันภัยจำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

฿0.00

บริการศูนย์รับ - จ่ายงาน สำหรับบริษัทเซอร์เวย์ Read More

ธุรกิจบริษัทตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ที่ได้มาตรฐานต้องสามารถรับงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามปริมาณงานในช่วงกลางคืนมีน้อยกว่าเวลากลางวันจนทำให้การจ้างพนักงานรับแจ้งเต็มเวลา 24 ชั่วโมง เป็นการสิ้นเปลืองอย่างมาก บริษัท สยามเอ็กซ์เพรสเซอร์เวย์ จำกัด ยินดีให้บริการศูนย์รับ – จ่ายงานทดแทนช่วงนอกเวลางานปกติ ด้วยอัตราค่าบริการพิเศษ คุ้มค่า มีระบบงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยระบบคอลเซ็นเตอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ รองรองการแยกสายได้สมบูรณ์แบบ พนักงานมีความชำนาญในการรับ - จ่ายงาน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สนใจใช้บริการ กรุณาติดต่อนัดหมาย เพื่อดูระบบงานได้ที่ 02-2065099

฿0.00

บริการคอลเซ็นเตอร์ สำหรับธุรกิจทั่วไป Read More

พนักงานคอลเซ็นเตอร์ของเราทุกตำแหน่งมีทักษะและความชำนาญในการสนทนา และประสานงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ หากท่านกำลังมองหาทีมงานผู้ช่วยในการรับโทรศัพท์แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล และหรือ ประสานงานต่างๆ เราให้บริการด้วยระบบคอลเซ็นเตอร์ที่ทันสมัย แม่นยำ แต่อัตราค่าบริการต่ำกว่าท้องตลาด รองรับงานตลอด 24 ชั่วโมง สนใจใช้บริการ กรุณาติดต่อนัดหมาย เพื่อดูระบบงานได้ที่ 02-2065099

฿0.00

ระบบ SRS Towing Truck Read More

ระบบ SRS Towing Truck เป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจรถยก รองรับการทำงานกับคู่สัญญาบริษัทประกันภัย บริษัทลีซซิ่ง บริษัทประมูลรถ รวมทั้งผู้ว่าจ้างบุคคลธรรมดา รองรับการออกเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับงานและคู่สัญญา มีขั้นตอนการทำงาน ชัดเจน ง่าย สมบูรณ์ทุกขั้นตอน เก็บข้อมูลงาน เก็บรูป และเแกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีฐานข้อมูลเรื่องการเงิน เช่นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ การตัดยอดลูกหนี้ ฯลฯ

฿0.00