บริการศูนย์รับ - จ่ายงาน สำหรับบริษัทเซอร์เวย์


     ธุรกิจบริษัทตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ที่ได้มาตรฐานต้องสามารถรับงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามปริมาณงานในช่วงกลางคืนมีน้อยกว่าเวลากลางวันจนทำให้การจ้างพนักงานรับแจ้งเต็มเวลา 24 ชั่วโมง เป็นการสิ้นเปลืองอย่างมาก บริษัท สยามเอ็กซ์เพรสเซอร์เวย์ จำกัด ยินดีให้บริการศูนย์รับ – จ่ายงานทดแทนช่วงนอกเวลางานปกติ ด้วยอัตราค่าบริการพิเศษ คุ้มค่า มีระบบงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยระบบคอลเซ็นเตอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ รองรองการแยกสายได้สมบูรณ์แบบ พนักงานมีความชำนาญในการรับ - จ่ายงาน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สนใจใช้บริการ กรุณาติดต่อนัดหมาย เพื่อดูระบบงานได้ที่ 02-2065099