เกี่ยวกับเรา

 
บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ดำเนินธุรกิจให้บริการตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์แก่คู่ค้าบริษัทประกันวินาศภัยมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันให้บริการมาแล้วมากกว่า 100,000 เรื่อง
ในปี 2550 เริ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจให้บริการตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ ชื่อระบบ SRS แรกเริ่มเป็นการพัฒฯใช้งานภายใน ต่อมามีเพื่อนในวงการธุรกิจให้ความสนใจ จึงเปิดให้ใช้บริการแบบ SAS ด้วย ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10 ราย หรือประมาณ 10,000 เรื่องต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีบริษัทประกันภัยบางแห่งใช้ระบบ SRS เช่นเดียวกัน ปัจจุบันระบบ SRS พัฒนาจนถึงการใช้งานผ่าน Mobile App ส่งงานได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด
ในปี 2553 เริ่มให้บริการศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย เช่น อินทรประกันภัย ไทยประกันภัย ฟอลคอนประกันภัย เอราวัณประกันภัย ปัจจุบันเน้นให้บริการเป็นศูนย์รับจ่ายงานให้แก่บริษัทตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจที่ไว้วางใจในความโปร่งใสในการทำงาน เช่น อีสต์เซอร์เวย์ เมกา ออโต้เคลม พัทยาเคลม เคซีเซอร์เวย์ ณัษฐาเซอร์เวย์ และยังมีอีกหลายแห่งที่อยู่ระหว่างเตรียมการ
เป้าหมายนับจากปี 2563 บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด จะเป็นผู้นำในการให้บริการเป็นศูนย์รับจ่ายงานให้แก่บริษัทตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์รายแรกและใหญ่ที่สุด ประมาณการ 5000 เรื่องต่อเดือนภายในปี 2563 บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด จะเป็นบริษัทแรกที่มีอัตราเฉลี่ยการปฎิบัติงานต่อคนที่มีจำนวนงานมากที่สุด เป้าหมายคือ 90 เรื่อง ต่อคนต่อเดือน ภายในปี 2563
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเรา คือ บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด จะเป็นบริษัทที่พนักงานทุกคน ทุกตำแหน่งได้รับความสะดวกในการปฎิบัติงาน ยุติธรรม โปร่งใส และมีความสุขมากที่สุด